Ax Ax Zaroktîya min

Ax Ax Zaroktîya min

Ax ax
Zaroktîya me çiqas zu derbaz bû
Hop û Hovag
Çend qonax rê
Meta min
Hespê we yê enî bêş
Durva hîna tê ber çavên min

Dema bê wext dima
Derdiket ser Gaza Hopê
Dûrbîn di desta
Durva sêrî me dikir
Digot 
Ax Hovag
Mala bave min
Bihişta şîrîn
Çend rojên din şunda
Ez carek din xwe bavejim hemêza te

Ax ax
Zaroktîya me
Û meta min
Salê carê
Çend patin kifkarkên kinkorê
Çend tur gûlik
Û riwêsên tirş
Yên ber Kevirê Tarîyê
Dibûn para me

Ax ax
Zaroktîya me
Weku pezkûvîyekê
Me bîhnekêda 
Nîvîkirîbû Kevirê Tarîyê
Dep nava sênîyekêda
Hatibú ber me
Zarokên cîran
Di jorda kevir û qûç gildirînekirîyabûna
Bîhna dudîyanda
Nîçik jî
Biketa mista me

Ax ax
Zaroktîya me
Gûlaşêda binketin jî hebû
Ço  di desta sêpê dihilîstin
Dibûn du qelê
Qîz û law bi hevra 
Dibûn  du kom
Di bazdanêda
Dîlketin jî hebû
Lê yek ji yê din
Firîştatir bû

Ax ax
Lawê meta min
Ji me dur
Her tim dilê mida
Li serê çîyan
Bûye bazê azadîyê
Îro virda dortira rojê
Wê da firdide
Lê ew jî dizanî
Herî derengtir hevî dimire
Lê ew jî dizanî
Rûyê tarî yê hîvê jî rûnîye

Ji Deftera min

Nivîs