Seregola Intabê

BA

BA

Dostê min ba ye,

Li hemû ciya ye,

Ne roj, ne şevê

Nakeve xewê…

 

Dikeve geliya,

Radibe serê çiya,

Berdide ewra…

Lev dixe bera,

 

Syar dibe qeya,

Lê dibe peya,

Diçe bajara,

Sûk û bazaar,

 

Vedike pencera

Li koçik-sera.

Dikute deriya

Mînanî meriya.

 

Mînanî kunda

Li perê gunda

Wî pûye-pûye,

Bê mal û dû ye.

 

Dertê gêdûka,

Wek siyarê bûka.

Bi deng, bi hise,

Kesî natirse…

 

Ew baê dîn e,

Tim difîtîne,

Li çol û besta

Û qe naweste,

 

Teva radmûse,

Çi bênamûs e…

 

Şikoyê Hesan