Çend Şîrovekirin

Çend Şîrovekirin

„Şakiro Gula Ber Cefayê“

Ev Pirtuk „Şakiro Gula Ber Cefayê“ ya Zerdûşt Öztürk Jîyana Seregola Intabê bi vekirî û bi safî dide berçavan. Bi kurdî pirtuk û nivîs begûman zmanê kurdî xwirt dike û ji bo kesên ku bêjin „Mîrov dikare gelo bi kurdî romanan binvîse, bi kurdî şanokan çêbike, gelo kurdî zmanekî edebîyatê ye an na?“. Ev pirtuk û wek pirtukên Mehmet Uzun dikarin bersiva van kesan zêdetir bidin. Giringe mîrov xwe acizbike, wan Pirtuk, nivîsên bi kurdî tê nivîsandin bixwîne, û şîrove bike. Em Kurd li herderî bi zmanê ejnebîyan hîndibin û bi zmanê ejnebîyan dinvîsin û dixwînin, gelo çima em bi zmanê xwe naxwînin, anjî nanvîsin?

Şîrovekirina xwendevanekî

Beyanî baş,

Keko ji ber ku ez niha malda me, mecal peydabû û min karîya pirtûka te binva hêdî hedî carek din bixwînim.

Qawe ji bo kêfê tê vexwerin, dilop û dilop, qim û qim, zarxweda berdana qawê; ne qawe vexwerine, bi zu daqûlandina qawê mîrov nikare tu kefekê bigire, ji ber vê min pirtûka te carek din hedî hedî, niqir û niqir xwend, tam û sud ji werxirt, hinek peyv ji bo min jî nû bûn, min îşaret da ser wan û ew yek û yek avitin tûrê xwe, roj bê ew ji tûr derkevin û bên karanîn, ez zêde li ser gramatîkê nesekînim, ew bla bibe karê Kek Saîdo, ezê carek din binêrim eger min cîhekî rêzxeteyek dîtîye bo çapa dudîya ezê ji tera rêkim!

Zmanê pirtûkê xweş e; pirtûkêda xaze, dîrok û hûnera dengbêjtîye xweş hatîye serê ziman!

Lê pirtûkê da erdnîgarîyek, sosyolojî û psîkolojîya Kurmancan tê ber çavan, tê serê ziman, bijî, rastî bijî û dest xoş!

Dema min temamîya pirtúkê binva xwend, ez xemgîn bûm, min nexwest pirtûk dawî bê!

Lê bo vê katê pirtûka te di vê formatêda têra me, tera hinekan bike, ber ku xwendewanên Zimanê Kurdî hîna dest û pê girêdayîne, li min dîsa jî xwe pirsî û got: Zerdûşt dikarîya di beşekêda jîyan û tekîlîya jinan zêdetirîn binivîse, dikarîya, karê wan yê kûlînê, gotûbêj û qwirtûpistên wan, manga û pez dotina wan, karê wanî rojanî di beşekêda êleg û bêjing bike!

Wekî din min xwe pirsî, tekîlîyên Şakiro û dewletê çawa bûn, lêşkerbûn di jîyana Kurmanca da cîheki taybet digire, Şakiro ew kata çawa derbas kiribû?!

Lê Zerdûşt evîn û eşqa gel Seraye û Xanimê berfire û hurûhur binivîsîya nedibû?

Bê gûman dengê defê ji dûr ve xweş tê, lê tu were yê ku li defê dide bipirs!

Heral ew herdu xanimana hîna ser pîyanê û mahrema wan bê parastin!

Zor spas, mêjûyê te xwirt bimîne, berhêmên nû pêsîra te bernedin, xwezi min be ku; ji min re wext peyda bû û min karîya Şakiro Gula Ber Cefayê hedî hedî bixwînim…..

Bimîne nava xêr û xweşîyêda.

M.Gazî Kiliç

Nivîs