Dayîka Kemanê

Dayîka Kemanê

Qîzka Kirmanc
Dayîka kemanê bigir hemêza xwe were pana Elegezê
Simbil û lalara bilorîne
Xezala Spikî wî alî hevîya dengê teye

Xorto
Çeloya xwe hemêzke û derkev li ser Çîyayê Qertewînê
bi aheng û maqama hezar salî dengê xwe bilindke
Bistêr
Bla dengê te Sîpanêra bibe peyam
Bigehîje Sîyabend û Xecê

Qîzê
Dayîka kemanê bigir hemêza xwe û biçe hundirê Nemrûde
Di bin nûra rengên çilwelîda
Ji Gola Nemrûde tasek ava sar hilgir û vexwe
Telên dayîka kemaneyê biqwit û bade
Bla dengê te bigehîje sere erdê û binê erdê

Xorto
Çeloya xwe bigir hemêza xwe û were ser Reşko
Li ber berfa salan rûne
Gwih bide xûşîna avê
Bade û biqût têlên çeloya
xwe
Bla dengê te heta Erdpara Ewropa biçe û qîzên xwînkehl yên Spanî xayz bibe

Qîzê
Çeloya xwe bigir û were nava dilê minda rûne
Telên çeloya xwe bade, biqût û aveke li ser dilê evîndaranda berde
bla ew ji weku min serxoş bikevin
Bîrkin derd û qisawetên dine

………………..

Ji Deftera min