Seregola Intabê

Du Qaqilbazan per weşandin

Du Qaqilbazan per weşandin

Du qaqilbazan per veşandin

Yêk mê bû

Yêk nêr

Sîs û reş

Gewr û beş

Masî ji behrê kişandin

Berê xwe dan Sîpan

Yek ji bo Xecê

Yek ji bi Sîabend

Du qaqilbazan per veşandin

Deng bilind

Qîşt û qîşt

Yêk pêş bu

Yêk paş

Yêk jor bû

Yêk jêr

Berê xwe dan rojê

Çun Rojhilat

Du qaqilbazan per veşandin

Şopat

Xwe berdan

Dadan û rabûna wan yek bû

Du dilop av hilgirtin

Berê xwe dan Rojava

Azad firdan û bûn hevî

Du qaqilbazan per veşandin

Bilind bûn

Welat girtin bin sîha xwe

Bûn star

Ji Sîpanê belavbû

Adagio Spartakus

Kerr quh bûn

Lal hatin zman

Deng bilind bi hevra gotin

Tu her bijî Kurdistan

Ji Deftera min