Seregola Intabê

Li Benda Hovan

Li Benda Hovan

Li Benda Hovan

Çima îro zû rabûye împaratorê me,

Li derê en mezin ya bajêr li ser textê xwe rûniştîye,

Tacê wî di serî de, amadeyê merasîmêye?

 

Ji ber ku hov tên îro,

Bo pêşwazîya serokê wan derketîye împaratorê me.

Yek jî fermanek mezin amade kirîye

Ya ku ritbe û pênasan bexşê wî kirîye.

 

Kavafîs

Werger ji Tirkî: Seregola Intabê