Navdarên Seregolê

Elmecît Begê Sîpkî

Halisê Elmecît begê Sîpkî

Mexsûd Begê Taşê

Reşîtê Elmecît Begê

Ferzendeyê Zekî Begê

Kemalê Reşît Begê

İsameddînê Xalis Begê

Cemîlê Reşît Begê

Salihê Halis Begê