Seregola Intabê

Navdarên Seregolê

Elmecît Begê Sîpkî

Halisê Elmecît Begê

Mexsûd Begê Taşê

Reşîtê Elmecît Begê

Ferzendeyê Zekî Begê

Kemalê Reşît Begê

İsameddînê Xalis Begê

Cemîlê Reşît Begê

Salihê Halis Begê