Seregola Intabê

Operayek Tenê

Operayek Tenê

Wek merek mirî radiza di navbera me de

Paşeroja minê westîyayî, qirêj û bêhêvî.

Lê tiştek ku tu nizanî hebû berdilkê,

Min tim eşqê xwe paqiş kir bi te ve.

Paşeroja min

Yê ku te xwezî pê dianî,

Hêrsa te dianî, yê ku tu pê sil dibûyî

Yan jî em bejin yê ku te dexesî dikir

Di tenaya ku nayê ser ziman de

Di nêrînên ku ji hev direvin de

Di hûrgulîyên bêserûber de

Car cara şûn de diçûn.

 

Murathan MUNGAN

Werger ji Tirkî: Seregola İntabê