Seregola Intabê

Zerîyê

ZERÎYÊ

Îro were ser kanîyê,
Hîvîya teme ser kanîyê,
Kofîya zêra tu çê bike,
Ese were ser kanîyê.
Were, xema xwe bîr bikim
Bi huba te bi çevê reş,
Were, bê te sebir nakim,
Qîza bedewe bengzî xweş.
Were ser kanîyê ese,
Ew mîna min hîvîya te ye,
Ew dixweze pê bihese,
Huba me çawa gulvedaye.
Îro were ser kanîyê,
Hîvîya teme cem kanîyê,
Bejina kubar bixemilîn,
Zerîyê, were ser kanîyê.
 
Simoyê ŞEMO