Seregola Intabê

Baran Li Moskovayê

Baran Li Moskovayê

Ewra birq veda, mînanî ewra,

Baranê ewr pelkirin, rijîya

Ez neçûma hundur,

Bûme av li derva,

Li min dinhêrin, ca li bêhişa…

Li dilê min de sorgul vebûne

Ev ezman şîîra Tyûtçev dixwîne…

Çerkezê Reş