Seregola Intabê

Kê Zane

KÊ ZANE

Dibêjin evîn, jan û êşe,
Him şîrîne,him kula reşe,
Gelo kê zane? 
Dibêjin evîn derde û dermane,
Melhema birînên dilane,
Evîn şabûn û kenê dev,lêvane,
Lê mixabin her kes wêya nizane.
Dibêjin evîn bela serê mirovane,
Her kes fem nake ruhê evîndara,
Evîn,hezkirin mînanî guleke geşe,
Bê evîna dila,jîyan qet baş nameşe.
Dibêjin mirov emirê xweda
Timê gîroye ewê pirsêda,
Wekî carekî tu evîndarbî
Qedrê evînê tuyê bizanbî,
Baş qîmetê bidî hestên dila,
Û tuyê bîrkî kula dila,
Dest bernede ji evînê,
Bidê qedir û qîmetê.
Dibeke ez hela nizanim
Ne pisporim û nezanim ?

Seyran Xûboyan