Tava Rojê Rûyê Minda

Tava Rojê Rûyê Minda

Tava rojê rûyê minda
Ez tu car nemam binda

Morîya piştê wekû şive
Bla kes nebe zike pife

Tava rojê rûyê minda
Yek qat serim çil qat binda

Didan mircan sîs û berfin
Lê dinêrim taf terefim

Tava rojê rûye minda
Em rêketin hemî gûnda

Va eşqe ber mesekene
Tu jî palde bla gel bikene

Tavê rojê rûyê minda
Bo rabûnê xwîna min kilda

Gel ranebû tevî hilda
Tûrê pirtukan dîsa milda

Tava rojê rûyê minda
Şeva çûyî bîra minda

Alem  dizanî rahman hêzim
Lê welat nebî bo çi bibezim

Ji Deftera Min